Menu
< Terug

Bezoekersregeling

Bezoekers in het bezit van een geldige lidmaatschapskaart van een door de NGF erkende golfclub of gelijkgestelde vereniging dan wel een buitenlandse golfclub met een aantoonbare maximum exact handicap van 24  mogen 3 keer per jaar op maandag, dinsdagmiddag, woensdag, donderdagmiddag, vrijdag en zaterdag spelen op onze baan.

Op zondag en op dagen dat er (club)wedstrijden en/of gastgroepen zijn, is de baan gesloten voor bezoekers. Bezoekers dienen vooraf te informeren bij de caddiemaster  of zij kunnen spelen; een vaste starttijd is niet te reserveren. De caddiemaster houdt bij het toelaten van bezoekers rekening met de regelmatige bezetting van de baan. In de ochtend en in de middag worden maximaal 12 bezoekers toegelaten. Ingeval er een gastgroep is >24 personen worden er geen bezoekers toegelaten. Bezoekers wordt verzocht zich te houden aan de aanwijzingen van de caddiemaster.

Gastgroepen >12 personen zijn uitsluitend te boeken via de manager op maandagen en vrijdagen. Gastgroepen <12 personen worden op alle dagen toegelaten m.u.v. zondag, te boeken via de caddiemaster mits de baanbezetting dit toelaat. Tussen 10.00 uur en 14.00 uur is de baan gereserveerd voor leden. Bij clubwedstrijden mogen er geen beperkingen optreden voor de wedstrijdspelers en de leden.

Introductieregeling

Het Bestuur heeft besloten dat leden, mits meespelend, maximaal 2 personen per keer mogen introduceren. Indien een lid een derde introducé meeneemt dan wordt € 100 betaald voor deze speler. Op zondagen is introductie pas na 14.00 uur toegestaan.

Leden met introducés dienen bij de caddiemaster vooraf te informeren welke starttijd wenselijk is; een vaste starttijd is niet te reserveren. Een introducé moet golfvaardig zijn; de golfvaardigheid van de introducé is de verantwoordelijkheid van het lid.

Introducés mogen 5x per jaar spelen op onze baan. Echtgenotes(n) van leden, die geen lid zijn, mogen 5x per jaar spelen op onze baan. Een introducé behoort evenals een bezoeker beneden te parkeren. Een ledengroep met gasten bestaat uit meer dan 4 spelers en minimaal 40% uit leden. Ledengroepen dienen te reserveren. Het tarief bedraagt € 50 voor niet-leden. Bij een ledengroep met een kleiner aantal leden dan 40% geldt het tarief van € 100 boven het meerdere van twee introducés per lid. Bij clubwedstrijden mogen er geen beperkingen optreden voor de wedstrijdspelers en leden.

Hospitality chain

Leden van de golfclubs Eindhovensche Golf, Toxandria, de Pan, Noordwijk, Broekpolder, Rosendaelsche, Hilversumsche, Koninklijke Haagsche en Kennemer mogen voor een gereduceerde greenfee (max. 4 spelers)  op elkaars banen spelen, maximaal 5x per jaar met een maximum exact handicap van 24.0. Vooraf dient altijd telefonisch bij de caddiemaster van de desbetreffende club te worden geïnformeerd of gespeeld kan worden.  Leden van de genoemde clubs zijn te allen tijde, ook zonder te spelen, welkom in het clubhuis.

Golfprofessionals

PGA(A&B)- kaarthouders mogen op maandagen 5x per jaar gratis spelen, na afspraak met de hoofdprofessional en de caddiemaster.

Greenfee tarieven 2018

Greenfee tarieven zijn geldig voor een ronde van 18 holes tenzij anders vermeld.

Bezoeker NGF-lid                                                                       € 100,00

Bezoeker NGF lid 9 holes (v.a.18.00 uur mei, juni, juli, aug)      €  50,00

Bezoeker niet-clubgebonden NGF-lid                                         € 140,00

Bezoeker Lid buitenlandse club                                                  € 100,00

Bezoekers wintertarief (*1) na 14.30 uur                                     €   50,00

(van 01-11-2017 tot en met 14-03-2018) 

Bezoeker(s) geïntroduceerd door gewoon lid/erelid                   €   35,00   

(max. 2 per lid en 5 x per jaar)                                                     

Idem 9 holes                                                                                €   20,00

(vanaf 18.00 uur mei, juni, juli, aug, 2 per lid, max 5 x per jaar)

Idem 9 holes wintertarief na 14.30 uur                                        €   20,00

Idem 9 holes wintertarief na 14.30 uur clubgebonden NGF lid   €   35,00

Idem 9 holes wintertarief na 14.30 uur niet clubgebonden         €   35,00

NGF lid                                                                                        

Hospitality Chain “Oude Negen” (*3)                                          €  35,00

(max 4 spelers en max 5 x per jaar)                                           

Introductie ingeschreven studenten (max 3 x per jaar)               €  20,00

Jeugdtarief                                                                                  €  10,00

(indien voldaan wordt aan de handicap en leeftijdseisen) 

Voorspeeltarief competitie                                                          €  50,00

Voorspeeltarief competitie “Oude Negen” (*3)                            €  35,00

Teeverhuur aan gastgroepen (teesluiting met vaste starttijd)

Niet-commerciële ledengastgroep (*2)

(max. 24 spelers met 40% meespelende leden)                         €  50,00

Teesluiting niet-commerciële gastgroep p.p.                               € 120,00

Teesluiting commerciële gastgroep p.p.                                      € 140,00  

 

*1 Wintertarief geldt van 01-11-2017 tot en met 14-03-2018

*2 Geldt ook voor spelers “Oude Negen”

*3 De Oude Negen banen zijn; Kennemer G&CC; Eindhovensche Golf, Hilversumsche GC, Broekpolder, Rosendaelsche GC, Noordwijkse GC, Haagsche G&CC, UGC De Pan en Toxandria.

M.i.v. 4 juli 2016 is de "€ 2,50-kaart" komen te vervallen. Wij nemen NIET deel aan het RAAK-programma van de NGF.

NB. Jeugdspelers (t/m 25 jaar) kunnen niet tijdens het weekend en op feestdagen spelen, tenzij geïntroduceerd door en spelend met een lid van de KG&CC. In dat geval is de introductieregeling van toepassing.

Betaalwijze: Let op! Bij de Caddiemaster kan uitsluitend met pin of creditcard worden betaald.