Menu
< Terug

Local Rules

Ground under repair (g.u.r.)

G.U.R. wordt gemarkeerd door blauwe paaltjes of witte kalklijnen. Bunkers die zijn gemarkeerd als G.U.R. zijn “door de baan”. Indien de bal van de speler in een als G.U.R. gemarkeerd gebied ligt, of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing, moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1.

Paden

Alle kunstmatig verharde paden, inclusief schelpenpaden,zijn vaste obstakels welke volgens Regel 24-2 ontweken mogen worden.

Sproeikoppen en andere vaste obstakels rond de green

De belemmering op de speellijn door vaste obstakels op of binnen 2 stoklengten van de green mag worden ontweken volgens Regel 24-2, wanneer de bal binnen 2 stoklengten van het obstakel ligt en niet in een hindernis of in de rough.

Out of bounds

Out of bounds wordt aangegeven door het hekwerk om de gehele baan, of denkbeeldige lijn tussen paaltjes voorzien van een witte kop.

Afstanden

Afstanden op de sproeikoppen zijn aangegeven in meters, gemeten in directe lijn tot het midden van de green. De sproeikoppen bevinden zich aan beide zijden van de fairway. De 100 meter palen (blauw) en de 150 meter palen (geel) geven de afstand aan, gemeten vanaf het midden van de fairway, in een rechte lijn naar het midden van de green.

Pinposities

Oranje vlag:  de vlag staat op de voorste helft van de green.
Gele vlag   :  de vlag staat op de achterste helft van de green. 

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regels: matchplay verlies van de hole; strokeplay 2 slagen.

 

Het gebruik van een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten is toegestaan.

Regelwijzining in 2016 ten aanzien van gebruik afstandsmeters:
1. Het gebruik van afstandsmeters is nog steeds alleen toegestaan om afstanden te bepalen.
2. Het gebruik van andere functies is verboden.
3. Er mogen nu wel afstanden bepaald worden met afstandsmeters die ook andere functies hebben, mits deze extra functies uitstaan.

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen, die zijn spel zouden kunnen beinvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreed hij Regel 14-3.
Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruik worden indien deze informatie voor de ronde verkregen is.

Straf voor overtreding: bij de eerste overtreding: Matchplay - Verlies van de hole; Strokeplay - 2 slagen. Bij volgende overtreding - Diskwalificatie

Zandvoort, 11 Februari 2016